• Sunday, December 9, 2018

Công ty NetHost xin kính thông báo đến khách hàng V/v chuyển máy chủ Web Hosting IP 49.156.55.120 sang máy chủ mới, thời gian thực hiện trong 6 giờ, chỉ khách hàng trên máy chủ IP 49.156.55.120 mới bị ảnh hưởng., các khách hàng khác tiếp tục sử dụng bình thường. Việc này do việc cloudlinux ngừng hỗ trợ trên Centos 6 và các vấn đề liên quan đến việc nâng cấp, cập nhật bản ván từ nhà cung cấp Cloudlinux. Chúng tôi sẽ gửi mail thông báo đến toàn bộ khách hàng về IP máy chủ mới sau khi di chuyển thành công qua mail hoặc điện thoại.