Gói WINDOWS 2

Bắt đầu từ
400,000 đ/1 tháng

*CPU 2 vCores

*RAM 2GB

*SSD 40GB

*BANDWIDTH Không giới hạn

Gói WINDOWS 4

Bắt đầu từ
800,000 đ/1 tháng

*CPU 4 vCores

*RAM 4GB

*SSD 60GB

*BANDWIDTH Không giới hạn

Gói WINDOWS 16

Bắt đầu từ
3,000,000 đ/1 tháng

*CPU 8 vCores

*RAM 16GB

*SSD SSD 160GB

*BANDWIDTH Không giới hạn

Gói WINDOWS 32

Bắt đầu từ
6,350,000 đ/1 tháng

*CPU 8 vCores

*RAM 32GB

*SSD 320GB

*BANDWIDTH Không giới hạn