GS-50

2,700,000 đ

 • Số tài khoản
  50 Email
 • Dung lượng
  15Gb
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Thêm tên miền phụ
 • Mobile / IMAP / POP3
 • Chống SPAM, Virus
 • 50+ ứng dụng Google
 • Hỗ trợ 24/7
 • Uptime 99,99%

GS-100

5,600,000 đ

 • Số tài khoản
  100 Email
 • Dung lượng
  15Gb
 • Email theo tên miền
 • Quản trị cao nhất
 • Bảo mật 2 lớp
 • Thêm tên miền phụ
 • Mobile / IMAP / POP3
 • Chống SPAM, Virus
 • 50+ ứng dụng Google
 • Hỗ trợ 24/7
 • Uptime 99,99%