Gói Nano US

90,000 VND/3thg

 • 1GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • 1 Tên miền
 • Cài đặt 1-Click
 • Let's Encrypt SSL
 • Sao lưu hàng ngày
 • Uptime 99.98%

Gói Micro US

50,000 VND/1thg

 • 5GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • 1 Tên miền
 • Cài đặt 1-Click
 • Let's Encrypt SSL
 • Sao lưu hàng ngày
 • Uptime 99.98%

Gói Big US

195,000 VND/1thg

 • 15GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • KGH Tên miền
 • Cài đặt 1-Click
 • Let's Encrypt SSL
 • Sao lưu hàng ngày
 • Uptime 99.98%

Miễn phí 1 tên miền Quốc tế theo Host khi đăng ký 1 năm


Gói Huge US

500,000 VND/1thg

 • 30GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • KGH Tên miền
 • 1IP Riêng
 • Cài đặt 1-Click
 • Let's Encrypt SSL
 • Sao lưu hàng ngày
 • Uptime 99.98%

Miễn phí 1 tên miền Quốc gia theo Host khi đăng ký 1 năm