Gói Nano

30,000/1 tháng

 • 1GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • 1 Tên miền
 • LiteSpeed Web Server
 • AntiDDOS Layer 3,4,7
 • 1-Click Softaculous
 • Let's Encrypt SSL
 • Sao lưu hàng ngày
 • Uptime 99.98%

Gói Micro

40,000/1 tháng

 • 5GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • 1 Tên miền
 • LiteSpeed Web Server
 • AntiDDOS Layer 3,4,7
 • 1-Click Softaculous
 • Let's Encrypt SSL
 • Sao lưu hàng ngày
 • Uptime 99.98%

Gói Big

150,000/1 tháng

 • 15GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • KGH Tên miền
 • LiteSpeed Web Server
 • AntiDDOS Layer 3,4,7
 • 1-Click Softaculous
 • Let's Encrypt SSL
 • Sao lưu hàng ngày
 • Uptime 99.98%

Miễn phí 1 tên miền Quốc tế theo Host khi đăng ký 1 năm


Gói Huge

410,000/1 tháng

 • 30GB Dung lượng
 • KGH Băng thông
 • KGH Tên miền
 • LiteSpeed Web Server
 • 1IP Riêng
 • AntiDDOS Layer 3,4,7
 • 1-Click Softaculous
 • Let's Encrypt SSL
 • Sao lưu hàng ngày
 • Uptime 99.98%

Miễn phí 1 tên miền Quốc gia theo Host khi đăng ký 1 năm